Za rad USKOK-a mjerodavan je Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09116/10145/1057/11136/12148/1370/17)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta uređuje:

  1. ustrojstvo, nadležnost i ovlasti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,
  2. djelokrug i nadležnost sudova i postupanje u predmetima kaznenih djela određenih ovim Zakonom,
  3. imenovanje Ravnatelja Ureda (u daljnjem tekstu: Ravnatelj) i zamjenika ravnatelja, raspoređivanje na rad državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, uvjeti za primanje službenika i namještenika i osiguranje sredstava za rad Ureda,
  4. osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom,
  5. suradnju tijela državne vlasti i drugih tijela i osoba s Uredom,
  6. međunarodnu suradnju u kaznenom progonu i istraživanju kaznenih djela iz nadležnosti Ureda

Ostali zakoni i drugi propisi

Međunarodne konvencije

Etički kodeks državnih službenika  

  • Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (NN 26/19)
  • Etički kodeks državnih službenika (NN 40/1113/12)