Što je USKOK?
USKOK je skraćeni naziv za Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Ured je posebno državno odvjetništvo specijalizirano za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta, sa sjedištem u Zagrebu, a nadležan je za područje cijele Republike Hrvatske.
Zašto je USKOK osnovan?
USKOK je specijalizirano tijelo osnovano krajem 2001. godine kao odraz potrebe da se fenomenu korupcije i organiziranog kriminaliteta posveti posebna i sustavna pozornost u svim njegovim segmentima - edukaciji, prevenciji i suzbijanju. Hrvatska je na taj način ujedno ispunila i obveze preuzete usvajanjem međunarodnih dokumenata.
Za koja kaznena djela je nadležan USKOK?
Nadležnost USKOK-a proteže se na određeni krug tzv. koruptivnih kaznenih djela i na kaznena djela koja su počinjena u sastavu zločinačke organizacije odnosno zločinačkog udruženja.
Ako tri ili više osoba počine kazneno djelo, je li USKOK nadležan za njihov progon?
U pravilu, da bi se radilo o grupi u kaznenopravnom smislu ili drugom načinu povezivanja u zajedničko djelovanje tri ili više osoba s ciljem počinjenja kaznenih djela, potrebna je namjera kontinuirane, povremene ili trajne kriminalne djelatnosti. Dakle, ako je riječ o njihovom spontanom udruživanju radi počinjenja kaznenog djela, onda progon počinitelja nije u nadležnosti USKOK-a.
Može li USKOK kontrolirati rad drugih državnih odvjetništava, sudova ili upravnih tijela?
USKOK nije ovlašten kontrolirati rad ili odluke drugih upravnih i pravosudnih tijela i zakonitost njihovih postupanja ako se ne radi o sumnji na počinjenje nekog kaznenog djela iz njegove nadležnosti. Građani koji su nezadovoljni načinom vođenja pojedinih postupaka ili njihovim ishodom, najčešće zaključuju kako je razlog takvog postupanja ili odlučivanja u korumpiranosti određenih osoba ili skupina, ne navodeći niti jedan dokaz u prilog takvoj tvrdnji. Međutim, sama pretpostavka da se «radi o korupciji» nije dovoljna za pokretanje kaznenog postupka protiv neke osobe.
Može li se dobiti informacija o kaznenoj prijavi podnesenoj USKOK-u?
Podaci o predistražnoj fazi u postupcima iz nadležnosti Ureda predstavljaju službenu tajnu i ne smiju se davati javnosti bez posebnog odobrenja Ravnatelja USKOK-a. U suprotnom se radi o počinjenju kaznenog djela odavanja službene tajne. Jednako tako, podaci o istovjetnosti osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava i podaci na temelju kojih se može zaključiti o istovjetnosti te osobe, službena su tajna.