Za koja kaznena djela je nadležan USKOK?

Nadležnost USKOK-a proteže se na određeni krug tzv. koruptivnih kaznenih djela i na kaznena djela koja su počinjena u sastavu zločinačke organizacije odnosno zločinačkog udruženja.

Može li se dobiti informacija o kaznenoj prijavi podnesenoj USKOK-u?

Podaci o predistražnoj fazi u postupcima iz nadležnosti Ureda predstavljaju službenu tajnu i ne smiju se davati javnosti bez posebnog odobrenja Ravnatelja USKOK-a. U suprotnom se radi o počinjenju kaznenog djela odavanja službene tajne. Jednako tako, podaci o istovjetnosti osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava i podaci na temelju kojih se može zaključiti o istovjetnosti te osobe, službena su tajna.